Ein Karem 2

Veneer Layers / 2010 / 98 x 108 cm

ein karem 2